Naturnärvaro

Naturnärvarande-foto är en möjlighet att hantera och förebygga stressrelaterad ohälsa.
Som jag upplever det, skapar vi möjligheter till livsnärande upplevelser i naturen.
Forskningen visar på fysiska reaktioner och uppmätt stress i olika miljöer.
Minst stress känner vi i naturliga miljöer.

Naturnärvaro

Naturnärvarande-foto är stressreducerande. Meningsfullt för att förebygga & rehabilitera stressrelaterad ohälsa både fysisk & psykisk.
Vi skapar möjligheter till det genom närvaro och sinnesupplevelser i naturen.
Förundran finns i naturens skiftningar, dygnsrytm, årstidsväxlingar och artrikedom. Naturens rytm är en metafor för liv. Perioder av höst och mörker när allt vissnar och dör i våra liv blir uthärdligare med visshet & viskning om vår. De frön vi sår av längtan kommer att gro och växa. Hopp & tillit kan dessa små frön representera, vilket kan vara meningsfullt för vår existentiella hälsa.
(WHO: “Existentiell hälsa, förmågan att tro på och ta vara på livet är en viktig del av psykiska välbefinnande och är en nyckel till att motverka psykisk ohälsa.”)


Forskningen visar på mätbara fysiska reaktioner och uppmätt stress i olika miljöer. Där visades det att minst stress mättes i naturliga miljöer. (Shinrin yoku). Genom naturnärvaro aktiveras vårt nervsystem till avspänning istället för anspänning. Det parasympatiska nervsystemet aktiveras när vi är i vila och sänder ut signaler om trygghet. Naturnärvaro möjliggör bättre hälsa, vilket kan vara livsviktigt.

 

Se Folkhälsomyndighetens: Friluftsliv
Stillsamma enskilda möten med naturen ger möjlighet till avkoppling, rekreation och återhämtning och kan medföra minskad stress, stärkt kognitiv förmåga och känna förbättrad psykisk hälsa.”

Naturvandringar

Naturnärvaro ger oss möjlighet till återhämtning. Att åter-hämta lugn och närvaro. Naturliga miljöer skapar utrymme för inre och yttre hälsa, en sinnlig stressfri  lugn vandring/promenad utan måsten där våra sinnen aktiveras. Vi varierar våra steg med medveten närvaro, andning & kropp med att vara helt tysta ibland och att däremellan samtala. Våra sinnen upplever & lever upp.

“Avsätta tid för mig själv för att möta mig själv.

Kravlöst, tillsammans med andra som möter sig själva” 

 

Sinnen

Vad hör, smakar, doftar, ser jag?

Vad känns & hur känns det? 

Sinnesupplevelser ökar fokus, ger nervsystem & hjärna vila.

 

Rytm

I naturens rytm med växter, träd och fåglar & vid oändligt hav med stjärnrik himlarymd som i Bohuslän, inbjuds vi till relation med naturens alla årstider. En rytm för allt levande genom solens upp och nedgång samt årstidsväxlingar. Det skapar en gemenskap mellan människa och natur som är kravlös, trygg, upplevelserik, sinnesrik och kreativ.
Foton blir bildminnen som påminner oss.

Kalla bad är det nya heta!

Längtar du efter att få bada kallbad i havet?

Lysekil är omgivet av hav i tre väderstreck. Badstegar i västerhavet för bad oavsett årstid är många och i vårt fina anrika Kallbadhus är du välkommen att prova kallbad “inomhus” fast utomhus.

 

Andetaget först, simtaget sen
Naturupplevelsen & naturnärvaron i hav innehåller många sinnesupplevelser. Doft av sälta och tång i en stilla havsbris. Solens strålar som glittrar i vattenytan. Mörkerbad med stjärnrymd och månens sken. Is på havsytan som behöver hackas upp till en vak. Förundran och tacksamhet till vattnet manar till ödmjukhet som bildminnen berättar om.

 

Kallbadet; Vi börjar med en kort medvetennärvaro-stund för att andas och vara här & nu innan vi går i vattnet. Andetaget först, sen simtaget. Kallbad ökar livsnärvaron. Det går inte att vara annat än närvarande i kroppen, den ultimata medvetna närvaron. Mindfulness tre hörnstenar är närvaro, andning och kroppen. Mindfulness-kallbad helt enkelt! 

 

Vi får ett adrenalinpåslag som väcker kropp & fokus.

Vi andas lugnt och stannar i vattnet så länge kroppen vill.

Efter flera bad ökar kroppens möjlighet att stanna längre i kallbadet. Väl uppe på land  igen jobbar kroppens eget värmesystem med att värma upp oss och anspänningen byts till avspänning & välmående. Det är då lyckoruset infinner sig. Du klarade det och känner livet i dig. Wow!
Genom kallbad ökar din självkännedom och självkänsla. Det är du & havet i all enkelhet.

 

Hett tips till dig som vill bada kalla bad är att bestämma dig för att inte sluta bada efter sommarsäsongen. Fortsätt varje vecka.

När det blir kyligare på land behöver man värmande kläder, något att stå på, badskor, varm dryck för att få upp värmen efter badet. Bada aldrig ensam som nybörjare.

Tillbaka till startsidan