Inspiration

Fotoinspiration & bildvisning.

Föredrag & Inspiration

Att fotografera med ökad närvaro.

En bildvisning och föredrag med fokus på berättelsen om fotografiet samt historien om vad fotot kan komma betyda som bildminne.

Jag berättar om hur ”Närvarande foto” växte fram i mig och vikten av att vara närvarande med alla sinnen i fotostunden. 

Vilka hälsovinster det kan ge, att det är förebyggande för vårt välmående. 

Byta fokus från frånvaro till närvaro.

Bildvisning & föredrag som inspirerar och uppmuntrar till fotograferande med mobilkameran som har bra kameror och bildredigering. 

Jag berättar om hur man kan stanna hemma och fota alldeles nära med förundran, glädje och tacksamhet.

Fotokurser

Att fota med Närvarande foto metoden är att fokusera och uppmärksamma fotomotiv i omgivningen omkring oss samt det som finns alldeles nära i vardagen. 

Uppleva närmiljön med nya sinnen. 

Närvarande foto där du är för närvarande.

Jag vill uppmuntra till kreativt och lustfyllt fotograferande där du väljer motiv utifrån din känsla. Hur du i enkelhet kan redigera för att få bilden att bli ännu mer som du vill ha den. Hur bildskapandet är en lustfylld lek och blodigt allvar som är kreativt & förundransvärt.

Jag delar med mig av Närvarandefoto-metoden som är användbar i årstidernas växlingar och dygnets rytm.

Fotoinspiration & foto-kurs kombinerar jag gärna med Naturnärvaro.

Tillbaka till startsidan